Błąd
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component installed.
Drukuj

Wczasy terapeutyczne 2018

 wczasy terapeutyczne 2018 plakat TEL www

Celem wczasów terapeutycznych jest  dostarczenie rodzinie kompleksowej pomocy.  Program wczasów został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń pracy z rodzinami dzieci dotkniętych  mutyzmem wybiórczym;  wywiadów i obserwacji z całej Polski prowadzonych przez Poradnię Terapii Mutyzmu „MÓWIĘ”.
Nasz program obejmuje zarówno zajęcia  terapeutyczne dla dzieci  oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów, jak również ofertę integracyjno-rekreacyjną.


Koszt  wczasów terapeutycznych:

  • Rodzic/opiekun + dziecko do 10 r.ż. -> 3300 zł.
  • 2 Rodziców/opiekunów + dziecko do 10 r.ż. -> 4310 zł

Cena uwzględnia zajęcia terapeutyczne, nocleg i wyżywienie (3 posiłki dziennie).

Wczasy terapeutyczne 2016 - fotorelacja

Drukuj

Nowy 3-stopniowy cykl szkoleń dla specjalistów w naszej Poradni

Zapraszamy na nowy 3-stopniowy cykl szkoleń dla specjalistów w naszej Poradni

"Mutyzm wybiórczy: kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie"

Zasoby naszej wiedzy stale się powiększają, mamy coraz więcej doświadczeń, którymi chcemy dzielić się ze specjalistami. Dbając o wysoką jakość naszych szkoleń oraz odpowiadając na Państwa zapotrzebowanie, podjęliśmy decyzję o przeformułowaniu dotychczasowego programu szkoleniowego.

Nową odsłonę i terminarz prezentujemy w zakładce Dla Specjalistów -> Szkolenia.

Drukuj

"Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie"

Z ogromną radością i satysfakcją spieszymy donieść o premierze naszej książki.

 "Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie"

okładka 1 str

 

Adresatami książki są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele i terapeuci pragnący poznać sposoby pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i ich rodzinami.

Rodzice, którzy stanowią niezbędne ogniwo w niesieniu dziecku kompleksowej i skoordynowanej pomocy, znajdą w niej mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących wspierania dzieci w pokonywaniu lęku w codziennych sytuacjach.

Autorki w szczegółowy sposób opisują model pomocy stosowany w Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię” w Warszawie – pierwszej takiej placówce w Polsce. Uwzględnia on oddziaływania w wielu sferach życia dziecka i jego rodziny, dzięki czemu dostarczaną mu pomoc cechuje kompleksowość i wielokierunkowość. Bardzo ważnym aspektem przedstawionego modelu pomocy jest uwzględnianie potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny, co czyni terapię ściśle dostosowaną do konkretnego dziecka.

Książka dostarcza profesjonalnej wiedzy na bazie najbardziej aktualnych, międzynarodowych badań nad mutyzmem wybiórczym. Autorki dzielą się doświadczeniem w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i ich rodzinami, opisując:
- sposoby budowania systemu kompleksowej pomocy,
- poszczególne elementy modelu pomocy oraz wynikające z nich oddziaływania,
- role poszczególnych specjalistów w procesie terapeutycznym,
- rolę rodziny we wspieraniu dziecka w pokonywaniu lęku.

Książka zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek, które okażą się przydatne zarówno osobom posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym, jak również chcącym przygotować się do niej.

 

Zapraszamy do lektury!

Barbara Ołdakowska-Żyłka
Katarzyna Grąbczewska-Różycka

 

Książka do nabycia na stronie Księgarni DIFIN.

Więcej artykułów…