Błąd
 • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component installed.
Drukuj

Zespół

          DSC 3489n  mgr Barbara Ołdakowska - Żyłka

Założycielka pierwszej w Polsce Poradni Terapii Mutyzmu "Mówię" oraz portalu poświęconego mutyzmowi www.mutyzmportal.pl

Pedagog

Współautorka książki pt. "Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie"

Doświadczenie:

Na bazie swojego 30-letniego doświadczenia w pracy zawodowej (m.in. tworzenie i realizacja wielu programów dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie warsztatów dla specjalistów wielu dziedzin, głównie psychologów, pedagogów i pracowników ochrony zdrowia) stworzyła autorską metodę pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i ich rodzinami, którą wciela w życie w codziennej pracy z podopiecznymi Poradni "Mówię".

Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów oraz superwizje.

Szerzy wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego poprzez systematyczne publikowanie artykułów w czasopismach fachowych, udzielanie wywiadów w mediach oraz organizowanie konferencji na temat tego zaburzenia.

W Poradni Terapii Mutyzmu "Mówię" kieruje zespołem specjalistów, nadzoruje ich pracę i dba o ciągłe doskonalenie m.in. u czołowych zagranicznych specjalistów z dziedziny mutyzmu wybiórczego.

Pracuje z dziećmi, rodzinami oraz osobami dorosłymi, które miały lub nadal mają mutyzm wybiróczy.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, kierunek: pedagogika, praca magisterska pod kierunkiem prof. Andrzeja Jakubika.

Szkoła Trenerów Moniki Sowickiej

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Jest mężatką, matką dorosłego syna.

 


 

       JustynaBelniak  mgr Justyna Belniak

Psycholog

Zawodowo związana z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz z przedszkolem

Obowiązki w poradni

Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci

Prowadzenie terapii indywidualnej

Konsultacje dla rodziców

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: psychologia

Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra (w trakcie)

Szkolenia:

   • Szkolenie I stopnia dla specjalistów "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
   • Szkolenie II stopnia dla specjalistów "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
   • Szkolenie III stopnia dla specjalistów "Terapia mutyzmu wybiórczego według metody BOF" - Jan Ringler (Szwecja)
   • Praca  z  dzieckiem  z  Zespołem  Aspergera
   • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
   • Trening Zastępowania Agresji

 

Jako psycholog specjalizuję się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi lękowymi, z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową i autyzmem. Prywatnie jestem mężatką, mam dwóch synów.

 


 

       KasiaGrąbczewskaRóżycka  mgr Katarzyna Grąbczewska - Różycka

Psycholog

Pedagog

Logopeda

Współautorka książki pt. "Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie"

Obowiązki w poradni

Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci

Prowadzenie terapii indywidualnej

Redaktor portalu www.mutyzmportal.pl

Wykształcenie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: psychologia, specjalność: autyzm i stosowana analiza zachowania oraz terapia poznawczo-behawioralna

Uniwersytet Warszawski, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek: logopedia

Szkolenia i staże:

   • Szkolenie I stopnia dla specjalistów "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
   • Szkolenie II stopnia dla specjalistów "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
   • Szkolenie III stopnia dla specjalistów "Terapia mutyzmu wybiórczego według metody BOF" - Jan Ringler (Szwecja)
   • Staż w programie „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością” Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (SWPS)
   • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (Fundacja Dzieci Niczyje)
   • Szkolenie podstawowe PECS (Pyramid)

 

W swojej pracy kieruję się zasadą, że nie ma dwojga takich samych dzieci i do każdego z nich należy podchodzić indywidualnie. Dzięki temu można zidentyfikować potrzeby podopiecznych i ich rodzin oraz trafnie kierować terapią. Zajęcia z dziećmi z mutyzmem wybiórczym pokazują mi, jak bogaty i interesujący potrafi być ich świat oraz jak ważne jest szanowanie i rozumienie ich trudności. Będąc mamą dwóch chłopców, ogromnie cenię każdego rodzica, który angażuje się w pomoc własnemu dziecku.


   

     20180524 1121111 mgr Anna Kozioł

     Psycholog dziecięcy

     Zawodowo związana z wieloma organizacjami zajmującymi się terapią dzieci z różnymi zaburzeniami i trudnościami

     Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Obowiązki w poradni

     Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci

     Prowadzenie terapii indywidualnej

     Konsultacje dla rodziców

Wykształcenie

     Uniwersytet SWPS w Warszawie, kierunek: psychologia kliniczna dziecka

     Szkolenia:

  • Szkolenie I stopnia dla specjalistów "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
  • Szkolenie II stopnia dla specjalistów "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
  • Poradnictwo psychologiczne w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS
  • Trening kontroli złości - szkolenie trenerskie
  • Jak skutecznie wyprowadzać dziecko z wybuchu złości
  • Trening Umiejętności Społecznych - szkolenie trenerskie
  • Terapia depresji dzieci i młodzieży
  • Praca z nastolatkiem z niską samooceną
  • Terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  • Stymulacja sensoryczna w zaburzeniach koncentracji uwagi - Centrum Integracji Sensorycznej
  • Mindfulness dla dzieci i młodzieży
  • Warsztat „Zachowania samobójcze i samookaleczenia dzieci i młodzieży”
  • Warsztaty dotyczące rodzicielstwa w nurcie NVC (Porozumienia Bez Przemocy) („Złość dziecka i rodzica jak sobie z nią radzić?”, „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka”, „Jak mądrze wychować rodzeństwo”, „Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, „Jak chwalić, żeby wspierać dziecko w rozwoju”, „Jakim rodzicem chcę być?”, „O pewności siebie i własnej wartości dzieci”, NVC w rodzinie i w życiu”
  • Szkolenie „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”

 

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” To mój ulubiony cytat Janusza Korczaka, którym kieruję się w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Wspieram rodziców w procesie wychowania oraz pomagam dzieciom i młodzieży, kiedy wymaga tego ich zaburzenie lub sytuacja, w której się znaleźli. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, mam męża i psa.

 


    

        AgnieszkaKrupanowe   mgr Agnieszka Krupa

Psycholog

Zawodowo związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warszawie oraz z przedszkolem

Obowiązki w poradni

Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci

Prowadzenie terapii indywidualnej

Konsultacje diagnostyczne dzieci

Konsultacje dla rodziców

Wykształcenie

Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: psychologia

Szkolenia, staże:

   • Szkolenie I stopnia dla specjalistów "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
   • Szkolenie II stopnia dla specjalistów "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
   • Szkolenie III stopnia dla specjalistów "Terapia mutyzmu wybiórczego według metody BOF" - Jan Ringler (Szwecja)
   • Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
   • Studium Przeciwadziałania Przemocy
   • Studium "Budowanie systemu pomocy dla rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą" (Stowarzyszenie OPTA)
   • Studium poradnictwa i interwencji kryzysowej
   • Wieloletnie uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Fundację Zielone Domy, dotyczących pomocy psychologicznej dziecku w pierwszych latach życia, prowadzonych z udziałem psychoterapeutów analitycznych z Francji, Belgii i Włoch
   • Udział w superwizjach grupowych rozwijających umiejętności i warsztat pracy terapeutycznej

 

 Wierzę, że każde dziecko ma w sobie zdolność do samoleczenia. Moją rolą, jako terapeuty, jest towarzyszenie mu w tym procesie i pomoc w stworzeniu ku temu jak najlepszych warunków, a także wspieranie całej rodziny w dążeniu do oczekiwanej zmiany. Prywatnie jestem mamą Maćka.


 


 

DSCN8087

 

 

 

 

mgr Karolina Kwiatek

 

Psycholog

Zawodowo związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warszawie oraz z przedszkolem

Współpracuje z Fundacją Zielone Domy, gdzie współorganizuje międzynarodowe konferencje poświęcone pomocy psychologicznej małemu dziecku i jego rodzinie

Obowiązki w poradni

Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci

Prowadzenie terapii indywidualnej

Konsultacje dla rodziców

Wykształcenie

Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Szkolenia, staże:

  • Czteroletni Kurs Psychoterapii (Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
  • Dwuletnie Studium Psychoterapii (Instytut Analizy Grupowej "Rasztów")

 


        SlawaPaczuska  mgr Sławomira Paczuska

Psycholog

Pracowała w Środowiskowym Domu Pomocy dla osób chorych psychicznie, gdzie prowadziła zajęcia o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i treningowym oraz udzielała wsparcia psychologicznego.

Obowiązki w poradni

Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci

Prowadzenie terapii indywidualnej

Konsultacje diagnostyczne dzieci

Konsultacje dla rodziców

Wykształcenie

Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: psychologia

Szkolenia:

 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (Centrum CBT – Warszawa)
 • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w ramach Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Szkolenie I stopnia dla specjalistów "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
 • Szkolenie II stopnia dla specjalistów "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" (Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię!")
 • Szkolenie III stopnia dla specjalistów "Terapia mutyzmu wybiórczego według metody BOF" - Jan Ringler (Szwecja)
 • "Metody projekcyjne w terapii dzieci" - INDYGO Centrum Terapii i Rozwoju
 • "Mutyzm selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny" etap I - Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

Kilka słów od siebie

 W powszechnej opinii czas dzieciństwa to czas beztroski, swobody i braku zobowiązań. W swojej pracy z dziećmi często przekonuję się, że nie do końca tak jest. Podczas konsultacji z rodzicami staram się obalać ten mit i pokazywać rodzicom, że bycie dzieckiem jest pełne wyzwań i trudnych momentów, w których warto je wspierać i dodawać sił.

 

 


 

  justyna święcicka mgr Justyna Święcicka

Psycholog

Autorka wielu nagrodzonych książek, m.in. "Jak oswoić ADHD", "Ja i grupa", "Trening koncentracji dla uczniów" oraz scenariuszy do filmów edukacyjnych

Obowiązki w poradni

Prowadzenie terapii indywidualnej

Konsultacje dla rodziców

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, kierunek: psychologia

Jako psycholog od ponad 20 lat specjalizuję się w pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, a w szczególności z nastolatkami z mutyzmem wybiórczym. Oprócz terapii prowadzę także szkolenia i warsztaty dla rodziców, pracowników oświaty i lekarzy.

 


 

 

        MagdaWarda    mgr Magdalena Waszczyńska-Warda

Psycholog - specjalność psychologia kliniczna

Oligofrenopedagog

 Obowiązki w Poradni:

 Terapia indywidualna i grupowa dzieci z mutyzmem wybiórczym

 Konsultacje diagnostyczne dzieci

 Konsultacje rodziców

 Obecnie przebywa na urlopie zdrowotnym

Wykształcenie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek psychologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Podyplomowe Studium Integralnej

Profilaktyki Uzależnień

Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia

Staż na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy dzieciom i ich rodzinom m.in.:

   • Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Laboratorium Psychoedukacji) – w trakcie
   • Kurs nt. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
   • Szkolenie w zakresie umiejętności pracy z grupą i technik komunikacji interpersonalnej
   • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
   • Kurs "Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych ich różnorodne objawy i metody terapii"
   • Szkolenie "Jak skutecznie współpracować z rodzicami?"
   • Szkolenie I stopnia dla specjalistów "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie"
   • Szkolenie III stopnia dla specjalistów "Terapia mutyzmu wybiórczego według metody BOF – Jan Ringler"
   • Szkolenie "Dzieci z Zespołem Tourett’a w szkole – co nauczyciel wiedzieć powinien?"
   • Szkolenie "Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy
   • Szkolenie "Socjoterapia w pracy z uczniami, praca z dziećmi z ADHD i uczniami z trudnościami" (Instytut Kształcenia EKO TUR)

 

W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie pomoc zarówno dziecku jak i całej rodzinie, pamiętając o tym, że każda rodzina potrzebuje indywidualnego podejścia i wsparcia. Towarzyszenie dziecku w czasie jego zmagania się z lękiem i stopniowego otwierania się na świat stanowi niezapomniane doświadczenie i jest dla mnie motorem do dalszej pracy terapeutycznej i własnego rozwoju. Prywatnie jestem mamą Kajetana i Antosia.

 


mgr Magdalena Okrzasa

Terapeuta i nauczyciel Integracji Sensorycznej z 20-letnim doświadczeniem

Założycielka Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami „Okno"

Obowiązki w poradni

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci

 Konsultacje dla rodziców

 Wykształcenie i doświadczenie

 Uniwersytet Warszawski, kierunek: psychologia

Od 20 lat pracuje z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym

Od 2005 roku prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi

Od 2008 roku prowadzi kursy integracji sensorycznej I i II stopnia

Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Kontakt

Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię"
ul. Bonifraterska 15/12
Warszawa 00-203
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dla specjalistów:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. +48 602 236 963

Szkolenia dla specjalistów

Zapraszamy specjalistów oraz terapeutów na szkolenia z zakresu mutyzmu wybiórczego.

Więcej informacji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz tel. +48 602 236 963