Błąd
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component installed.
Drukuj

Szkolenia dla rodziców/opiekunów

Szkolenia przeznaczone są dla rodziców/opiekunów pragnących lepiej zrozumieć zjawisko mutyzmu wybiórczego, a zarazem zyskać nowe spojrzenie na funkcjonowanie swojego (lub bliskiego) dziecka. Stanowią okazję, by skonfrontować wiedzę i odczucia na temat własnego dziecka z wiedzą i odczuciami innych rodziców, wymienić się doświadczeniami i pod okiem specjalisty zaplanować dalsze kroki pomocy dziecku.

Na warsztatach dla rodziców odbywa się także projekcja filmu edukacyjnego, pomagającego rozpoznać objawy mutyzmu u różnych dzieci i porównać je z obrazem własnego dziecka. W toku refleksji nad obejrzanym filmem, ale także w trakcie innych elementów warsztatu, rodzice dzielą się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniami emocjonalnymi, ponieważ to właśnie one są najtrudniejszą częścią ich relacji z dzieckiem, ale także najcenniejszym źródłem wskazówek na przyszłość.

Dzięki warsztatom rodzice lepiej rozumieją swoje dziecko i znajdują nowe metody wspierania go w zmaganiach z mutyzmem. Lepiej także rozumieją to, co sami robią – źródła swoich przekonań i metod wychowawczych i konsekwencje ich stosowania wobec dziecka. Ważnym elementem warsztatów jest także refleksja rodziców nad własnym funkcjonowaniem społecznym, co zawsze prowadzi do głębszego zrozumienia dla kłopotów dziecka.