Błąd
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component installed.
Drukuj

Konsultacje dla specjalistów

włącz .

Konsultacje dla specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, lekarzy – pracujących z dziećmi dotkniętymi mutyzmem wybiórczym zapraszamy do korzystania z usług wspierających oddziaływania wobec dzieci mutystycznych i ich rodzin.

Konsultacje indywidualne:

  • Osobiste
  • Telefoniczne
  • On-line (przez SKYPE’a)